Política de privadesa

Dades personals i serveis de la societat de la informació
L’assoació informa a l’Usuari de l’existència d’un fitxer de dades de caràcter personal que inclourà la informació dels Usuaris que, lliure i voluntàriament facilitin les seves dades personals a través dels Formularis de Contacte habilitats en el present pàgina web per als diversos serveis, o fent ús de les adreces de correu electrònic publicades en el mateix.

La comunicació en el present Lloc Web de les seves dades personals comporta el consentiment inequívoc per part de l’Usuari perquè els mateixos siguin incorporats en un fitxer creat sota la responsabilitat de l’associació, que té per finalitat la prestació del servei sol·licitat i l’enviament de comunicacions no comercials, fins i tot per mitjans electrònics, de les activitats organitzades per Galeries de Catalunya , i / o tercers relacionades amb l’art i la cultura.

Tota la informació facilitada per l’Usuari a través del lloc web haurà de ser veraç, garantint l’Usuari l’autenticitat de totes les dades proporcionades. La no complementació o la complementació parcial de les dades sol·licitades podrien suposar que l’associació no pogués atendre la seva sol·licitud.

L’associació es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu deure de tractar-los amb confidencialitat, i assumeix, a aquests efectes, les mesures d’índole tècnica, organitzativa i de seguretat necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, de conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i l’altra legislació aplicable.

Les dades personals que ens faciliteu seran incorporades a la nostra base de dades i seran tractades de manera confidencial amb la finalitat de dur a terme la gestió de la nostra relació. En cap cas cedirem les vostres dades personals a tercers sense el vostre consentiment previ.

Així mateix, la comunicació podrà ser per via electrònica o telefònica, basant-nos en l’interès legítim de l’associació, i consistirà en informació sobre la seva inscripció a la nostra entitat, així com novetats pròpies de la mateixa, activitats, campanyes o events organitzats per l’associació, i altres comunicacions que puguin resultar del vostre interès, totes ells de caràcter gratuït i informatiu i no comercial.
Per rebre comunicacions comercials caldrà que ens doneu el vostre consentiment manifestat de forma expressa.
El període de conservació de les dades serà el necessari per al manteniment de la relació, i un cop finalitzada la mateixa, per un màxim de 5 anys.
Durant la vostra relació amb l’entitat, i estrictament per a la gestió de les vostres dades personals, es podrà emprar software que pot desar les mateixes als EEUU. Aquesta transferència està emparada en el Escut de Privacitat EU – EEUU.
Galeries de Catalunya compleix amb totes les garanties legals establertes per a protegir la privacitat de les vostres dades personals.
En qualsevol moment podreu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, així com, en el seu cas, el dret de portabilitat i limitació del tractament, recollits en el RGPD (UE) 216/679, dirigint-se a l’adreça electrònica info@galeriesdecatalunya.org, indicant en l’assumpte “Baixa” i manifestant la seva voluntat de no rebre en el futur més comunicacions de l’associació.
En qualsevol cas, podreu dirigir-vos a l’autoritat de protecció de dades www.agpd.es, per iniciar els tràmits oportuns en defensa dels vostres Drets.
Finalment, informem que l’associació cancel·larà, esborrarà i / o bloquejarà les dades de l’Usuari quan resultin inexactes, incompletes o hagin deixat de ser necessàries o pertinents per a la seva finalitat, de conformitat amb el que preveu la legislació en matèria de protecció de dades.