Francesc Mestre

Recuperació d’artistes històrics. Especialitat en dibuix i gravat.

L’any 2011 la galeria Francesc Mestre va celebrar el seu desè aniversari amb una exposició commemorativa que amb el títol de “10 anys i uns dies” reunia, al menys, una obra de cada un dels artistes que hem exposat individualment al llarg d’aquesta dècada. Amb motiu d’aquest aniversari, el prestigiós historiador de l’art, Francesc Fontbona, va publicar a la revista El Temps l’article titulat “És hora de parlar de Francesc Mestre” on es descriu la trajectòria de la galeria i del seu galerista amb aquestes paraules:

“(…) Francesc Mestre, el galerista, té una llarga trajectòria lligada a l’art contem­porani, a través de galeries que els anys 60 i 70 varen tenir molt pes en el desvet­llament d’una nova sensibilitat artística al nostre país, com l’Adrià o la René Metras. Aleshores, però, el seu nom només era en la ment dels habituals d’aquestes sales d’art o del món de les galeries barcelonines. Aquest historial n’ha fet un gran coneixedor no sols de l’art català del segle XX en l’aspecte estètic, sinó també de les seves implica­cions sociològiques, i naturalment de les circumstàncies, no sempre innocents, que han presidit la imposició i la difusió de gustos i noms. Mestre atresora unes vivències molt directes de fets i actituds que ajudarien a conèixer i interpretar l’evolució del món artístic nostre des de la postguerra ençà, i per això si algun dia es decidís a escriure el seu llibre, aquell que pel que sembla encara ni tan sols ha planejat, ens oferiria un document magnífic, no d’anècdota, sinó -com diria Eugeni d’Ors- de categoria.

És d’ençà que obrí galeria pròpia que s’orientà en aquest sentit més especi­alitzat en petits formats, però en canvi d’un abast estilístic i cronològic molt més ampli, i la seva tasca aviat esde­vingué molt notable per a fer entrar en el món de l’art molts que fins aleshores no gosaven fer el pas d’adquirir peces perquè segurament les trobaven poc assequibles econòmicament o, fins i tot, perquè no es veien amb cor de passar la barrera que hi ha entre l’estatus del simple visitant d’una galeria i el del cli­ent actiu.”

Francesc Fontbona

Director: Francesc Mestre
Telèfon: (+34) 607 885 969
eMail: galeriafrancescmestreart@gmail.com
Adreça web: www.francescmestreart.com

Especialitats

Pintura
Escultura
Dibuix

Obra en paper
Obra gràfica