Exposició

Inferències

6 March — 30 June, 2022

“Una il·lació és l’acció i l’efecte d’inferir una cosa de l’altra, un nexe entre idees, la conseqüència d’alguna cosa.”

La galeria de disseny il·lacions ha desenvolupat el concepte d’aquesta exposició al voltant del significat del seu nom, que fa al·lusió a la seva filosofia de treball. Il·lacions ha seleccionat una peça de cadascun dels seus creadors i, alhora, els ha proposat convertir-se en microcomissaris de l’exposició, convidant-los a contactar amb un dissenyador o artista admirat perquè presenti també una obra. Inferències és el resultat d’aquest exercici reflexiu que produeix diàlegs i connexions entre autors, un procés d’enriquiment mutu que aporta més de 70 mirades noves a la creació contemporània.

Més Informació

Dates: 6 de març – 30 de juny, 2022
Adreça: La Rambla 130, principal 08002 Barcelona
Horari: només cita prèvia.
Telèfon: (+34) 669 918 023
eMail: info@illiacions.com
Adreça web: illiacions.com