Exposició

Oscar Gartín – Trama

2 December 2021 — 2 January 2022

TRAMA és una investigació relacionada amb l’entorn i el paisatge urbà.

Aquesta exposició es caracteritza per la barreja i coexistència de diversos elements en un mateix pla, on les diferents trobades que sorgeixen durant el procés creatiu acaben component un lloc situant l’espectador.

Aquesta presenta una activitat mitjançant accions com reciclar, trencar i construir. A través de les diferents modificacions en relació amb l’obra i els materials emprats, s’articulen una sèrie d’actes on emergeixen les diferents àrees i categories abstractes que prevalen en el procés creatiu de l’obra.

Una cruïlla d’accions que de forma accidentada i improvisada van construint un horitzó, un skyline a partir de la conversa entre els diferents materials i llenguatges. Una representació del paisatge on a partir de la disposició en què es relacionen o es corresponen les parts que conformen els diferents llenços, sorgeix una nova imatge. On s’incidirà finalment per acabar situant l’espai dins un ambient recognoscible i quotidià per a l’autor.

Una obra que parla de la constant transformació de la ciutat i el nostre voltant, on les icones que apareixen als diferents quadres ens ubiquen en una Barcelona en constant decadència i ressorgiment.

Més Informació

Dates: 2 de desembre, 2021 – 2 de gener, 2022
Lloc: Passatge del Crèdit, 4, 08002 Barcelona
Horari: dimarts a dissabte 12 h-14 h 15 h-20 h
Telèfon: +34 93 238 97 50
eMail: info@artevistas.eu
Adreça web: artevistas.eu