Exposició

Juan Tenorio “Diàlegs amb la ciutat”

5—30 October, 2023

Juan Antonio Tenorio expressa amb la seva pintura, feta de línia i de color, descriptiva d’uns fets i d’uns llocs concrets que ha vist i ha sentit al llarg dels seus viatges, els sentiments que neixen de la realitat i van cap al món dels somnis i de les interpretacions. Guarda sensacions, però també diversitat de testimonis materials que després, en el moment de posar-se davant de la tela per a crear amb les formes, emergeixen i es fan elements imprescindibles de cada quadre.

Els collages són importants en els seus quadres. Però no pas com fórmules complementàries en relació a unes estructures, sinó per ells mateixos, pel que suggereixen. Persona imaginativa i que s’ha fet a ell mateix, gràcies a la seva gran curiositat creativa en relació a tot el que l’envolta, ha establert conceptes que, aparentment dispersos en els seus orígens, després encaixen en les composicions generals. Cal mirar amb atenció tot el que ens diu, ja que res del que expressa per mig d’un discurs plàstic que, en principi, es troba centrat en un tema, sense mai deixar les arrels, creix i es ramifica en diversitat de situacions. Són les seves, com és natural, però tenen molt a veure amb la nostra acció col·lectiva, perquè són filles de notícies informatives, de rètols i de llums que fan intencionades pampallugues per a cridar la nostra atenció com ciutadans d’un país i d’uns determinats moments que hem compartit sense, potser, saber-ho, pensar que també eren dels altres.

La pintura de Tenorio és, alhora, activa en el pensament i equililibrada en les formes. Construeix amb harmonia entre els temes i el seu entorn, però sap sortir de tot el que pugués semblar encotillament. Té la virtut de ser lliure i de mantenir-se en aquesta posició, encara que sap prou bé de les limitacions que cada persona posa als altres en nom dels interessos col·lectius. Utilitza la fantasia a partir de la realitat, ja que sap que des de la mateixa és lliure per construir uns móns en els quals les idees són molt més sòlides i atractives que les realitzacions materials.

Als quadres de Juan Antonio Tenorio hi apreciem escenes de ciutats recognoscibles per a nosaltres, tant perquè hi hem estat o perquè n’hem vist imatges, però gràcies al mestratge pictòric de l’artista ara podem contemplar-les de nou en unes obres que capten i evoquen magníficament l’esperit i l’atmosfera d’aquestes urbs.

Més Informació

Dates: Del 5 al 30 d’octubre, 2023
Adreça: Santiago Rusiñol, 52, 08172 Sant Cugat del Vallès, Barcelona
Horari: dilluns a divendres 10 h-14 h 17 h-20 h dissabtes 10 h-14 h
Telèfon: (+34) 93 675 47 51
eMail: info@salarusinyol.net
Adreça web: salarusinyol.net